รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมโคก หนอง นาและอาหารปลอดภัย จังหวัดนครพนม

มนพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมโคก หนอง นาและอาหารปลอดภัย จังหวัดนครพนม

2023-09-21 00:33:40 134

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาราชการแทนรองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม และรองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  โพธิ์ศรี รักษาราชการแทนรองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมกิจกรรม “มหกรรมโคก หนอง นาและอาหารปลอดภัย จังหวัดนครพนม” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์  สาขานครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

จังหวัดนครพนมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม กำหนดโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกบการ และเครือข่ายเกษตรปลอดภัยผู้ประกอบการชุมชน ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมโคก หนอง นาและอาหารปลอดภัย จังหวัดนครพนม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2566 ภายในงานมีบูธจากกลุ่ม เครือข่ายโคก หนอง นา  จังหวัดนครพนม ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน OTOP และกลุ่มผู้พัฒนาสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัยใน 3 กลุ่ม ได้แก่ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวในชุมชน

ภาพ/ ข่าว : ผกายพัชร์  เจริญพันธ์ 

HOT LINK