รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ม.นครพนม ชุดใหม่

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ม.นครพนม ชุดใหม่

นายไชยา สอนไชยา 2023-09-20 17:26:14 202

วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบและมอบกระเช้าช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนใหม่) และ ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ: งานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี

HOT LINK