รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ทีมนักกีฬาบุคลากร มนพ. พร้อมเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games เกมส์แห่งความสุข

ทีมนักกีฬาบุคลากร มนพ. พร้อมเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games เกมส์แห่งความสุข

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-05-23 16:27:11 437

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง ไข่มุกข์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล ดร.ถาวร เส้งเอียด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำทีมนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ไหว้พระขอพรจากพุทธพิทยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ให้การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อ "The Happiness Games เกมส์แห่งความสุข" มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 การแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เทนนิส กอล์ฟ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส แอโรบิค กรีฑา และสนุกเกอร์บิลเลียด โดยมีจำนวนนักกีฬา ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนทั้งหมด 92 คน

สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่ https://staffsport.ubru.ac.th/index
ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ที่ https://www.facebook.com/NPUThailand

ภาพ: ไชยา สอนไชยา
ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี

HOT LINK