สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย