ศาลากลางจังหวัดนครพนมประชาสัมพันธ์การรับสมัครเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย(Thailand Best Local Food) "รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย