สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี(ประเทศไทย)ขอเชิญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง"ไฮโดรเจนสีเขียว:เทคโนโลยี การผลิต กักเก็บ การขนส่ง การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน"

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย