สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"บัญชีบริการดิจิทัล" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการดิจิทัลไทย

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย