สถาบันคลังสมองของชาติขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแบบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance"รุ่น 10

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย