สมาคมวิชาชีพนักแปลและล่ามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอความอนุเคาะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องนักแปลรับรอง ผู้รับรองการแปล และล่ามรับรอง เส้นทางวิชาชีพที่สดใสสำหรับบัณฑิตสายภาษาต่างประเทศ ในไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย