แผนงานความร่วมมือระหว่างอนามัยโลกและรัฐบาลไทยด้นความปลอดภัยทางถนน เชิญร่วมประกวดคลิปสั้นเพื่อเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok ภายใต้หัวข้อ"LIFE CHANGE ชีวิตเปลี่ยนไป"

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย