สำนักงานประสานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล(ปขมท.)ประจำปี พ.ศ. 2566

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย