สำนักงานจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือแต่งกายเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ และสวมชุดผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดนครพนม

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย