สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี 2566

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย