สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจิยและนวัตกรรม ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย