สวทช ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนา นวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย