กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงกติกา การประกวดนักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย