ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย