สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง Active Learning in Online Classes and Alternative Assessment

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย