สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภับโควิดด้วยจิตสำนึก #๒ในหัวข้อ"บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ"