มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย