มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 1 st INTERNATIONAL CONFERENCE ON BELT AND ROAD (ICBR) 2020