สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น"สะพานสู่ภาษาจีน"ประจำปี พ.ศ.2563