บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน"Cabling Contest" ครั้งที่ 8