สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ADSE)2020