เรียน    ผู้นำเสนอบทความทุกท่าน

เรียน    ผู้นำเสนอบทความทุกท่าน

ตามที่ท่านได้ส่งบทคัดย่อฉบับภาษาไทย เพื่อร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นั้น คณะกรรมการดำเนินงานมีความยินดีที่จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าวและใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน ดำเนินการจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ความยาว  9 – 14 หน้า (ดังรายละเอียดในเว็ปไซต์ http://www.npu.ac.th/sriconference/?page_id= 210 ) พร้อมดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 408-0-17765-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม(เงินนอกงบประมาณ) และให้แนบหลักฐานการชำระเงินเข้าในระบบแจ้งการชำระเงิน (http://www.npu.ac.th/sriconference/?page_id=41) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ บรรณาธิการวารสารศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ผู้ประสานงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์  085-4556789

ขอแสดงความนับถือ

อ.ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 2 อาคาร สำนักงานอธิการบดี ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

มือถือ 085-4556789

อีเมล์ srijournal.npu@gmail.com หรือ kriangkrainpu@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *