โครงการเสวนา ประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายโบราณเมือง เมืองนครพนม

โครงการเสวนาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และภาพถ่ายโบราณเมืองนครพนม

      ปิดความเห็น บน โครงการเสวนาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และภาพถ่ายโบราณเมืองนครพนม

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เ… Read more »

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษาจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษาจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2561

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูร… Read more »

อาจารย์และนักศึกษารวมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว

      ปิดความเห็น บน อาจารย์และนักศึกษารวมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว

เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2561 คณ… Read more »

โครงการจัดตั้งศรีโคตรบูรณ์ศึกษาออกให้ความรู้ประชาชน

      ปิดความเห็น บน โครงการจัดตั้งศรีโคตรบูรณ์ศึกษาออกให้ความรู้ประชาชน

วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 08.3… Read more »

คณะทำงานและผู้บริหารม.นครพนมรวมแห่ขบวนพระอุปคุต

      ปิดความเห็น บน คณะทำงานและผู้บริหารม.นครพนมรวมแห่ขบวนพระอุปคุต

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 08…. Read more »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา… Read more »

คณะผู้บริหารและคณะทำงานร่วมงานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 9

      ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหารและคณะทำงานร่วมงานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 9

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา… Read more »