โครงการบุญผะเหวดและเสวนาวิชาการ ฮีตเดือน ๔ วิถีในฮูปแต้ม “โฮม ฮูป ฮีต ฮ้อย” กรณีศึกษา : วัดหัวเวียงรังษี บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

      ปิดความเห็น บน โครงการบุญผะเหวดและเสวนาวิชาการ ฮีตเดือน ๔ วิถีในฮูปแต้ม “โฮม ฮูป ฮีต ฮ้อย” กรณีศึกษา : วัดหัวเวียงรังษี บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  โครงการบุญผะเหวดและเสวน… Read more »

ขยายเวลาเปิดรับบทความภาษาไทย ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2561

      ปิดความเห็น บน ขยายเวลาเปิดรับบทความภาษาไทย ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2561

ขยายเวลาเปิดรับบทความภาษาไทย ถ… Read more »

โครงการจัดตั้งศรีโคตรบูรณ์ศึกษา จัดโครงการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกสารใบลาน

      ปิดความเห็น บน โครงการจัดตั้งศรีโคตรบูรณ์ศึกษา จัดโครงการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกสารใบลาน

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๓๐ เดือน พฤ… Read more »

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการจัดตั้งศรีโคตรบูรณ์ศึกษา

      ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการจัดตั้งศรีโคตรบูรณ์ศึกษา

เมื่อวันที่ 19 – 23 พฤศจ… Read more »

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

      ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดั… Read more »

ประชุมกองบรรณาธิการ เตรียมจัดงานวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

      ปิดความเห็น บน ประชุมกองบรรณาธิการ เตรียมจัดงานวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1… Read more »

รายงานประจำปีโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา พ.ศ. 2560

      ปิดความเห็น บน รายงานประจำปีโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา พ.ศ. 2560

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการ… Read more »

ขอเชิญ ชมนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องฉลองเมืองนครพนม 232 ปี”

      ปิดความเห็น บน ขอเชิญ ชมนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องฉลองเมืองนครพนม 232 ปี”

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ โครงกา… Read more »

จัดนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่อง ฉลอง 232ปี เมืองนครพนม”

      ปิดความเห็น บน จัดนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่อง ฉลอง 232ปี เมืองนครพนม”

วันนี้ เวลา 09.00 น. มหาวิทยลั… Read more »