โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษาจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2561

      Comments Off on โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษาจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. โดยโครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “ปีใหม่ไทย วิถีไทย มหาสงกรานต์ ชาว มนพ.” ณ บริเวณศูนย์การศึกษาบ้านเนินสะอาด มหาวิทยาลัยนครพนม ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน… Read more »

อาจารย์และนักศึกษารวมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว

      Comments Off on อาจารย์และนักศึกษารวมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว

เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม รวมกับสภาวัฒนธรรมขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ สานสัมพันธ์ ณ โรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว              

โครงการจัดตั้งศรีโคตรบูรณ์ศึกษาออกให้ความรู้ประชาชน

      Comments Off on โครงการจัดตั้งศรีโคตรบูรณ์ศึกษาออกให้ความรู้ประชาชน

วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. คณะทำงานโครงการจัดตั้งศรีโคตรบูรณ์ศึกษาออกให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง ผ้าโบราณ ประวัติชุมชนโบราณ ณ บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม        

คณะทำงานและผู้บริหารม.นครพนมรวมแห่ขบวนพระอุปคุต

      Comments Off on คณะทำงานและผู้บริหารม.นครพนมรวมแห่ขบวนพระอุปคุต

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระอุปคุต และพิธีถวายข้าวพีชภาค ในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยในปีนี้ โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จำลองขบวนของมหาวิทยาลัยนครพนม มาจากการแห่ปราสาทผึ้งโบราณ ในสมัยรัชกาลที่… Read more »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

      Comments Off on ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจำปาลาว ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ      

คณะผู้บริหารและคณะทำงานร่วมงานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 9

      Comments Off on คณะผู้บริหารและคณะทำงานร่วมงานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 9

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำทีมคณะผู้บริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมขบวนแห่ในงานวันผู้ไทโลก ครั้งที่ 9 ณ วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยในปีนี้ได้จัดขบวนในชื่อชุด “ขบวนฟ้อนแห่ชาติพันธุ์ผู้ไท” การเข้าร่วมงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น