กลุ่มงานวินัยและหอพัก

กลุ่มงานวินัยและหอพัก :

ชื่อ – สกุล : นายสุรศักดิ์ พรหมศรีสุข

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด 4

เบอร์ติดต่อ :

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้างานวินัย และ หอพัก

 

IMG_6130

ชื่อ – สกุล : นายชาลี บุญมา

ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เบอร์ติดต่อ :

งานที่รับผิดชอบ : Panerai Replica Watches งานนักศึกษาวิชาทหาร และ แนะแนวอาชีพ