กลุ่มงานกิจกรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มงานกิจกรรมและทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม :

IMG_6175

ชื่อ – สกุล : นายธนวิน สาตสิน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

IMG_6134

ชื่อ – สกุล : นายกฤติเดช รัตนโยธิน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

83809001_194472981921799_679378717155262464_o

ชื่อ – สกุล : นายธนากร กิตติธรรม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป