ขั้นตอนการสมัคร NPU mail

ขั้นตอนการสมัครอีเมล์ เพื่อเข้าใช้ Microsoft teams กับ Google meet

  1. ส่วน link การสมัครเข้าใช้และการใช้งานต่างๆ อยู่บนเว็บไซต์ https://dc.npu.ac.th1

  2. นำเมาส์ไปวางที่แถบเมนูบริการ แล้วคลิกที่เมนู NPU MAIL2

  3. แล้วเลือกที่ Student E-mail Signup นักศึกษาสมัครอีเมล์3