Monthly Archive: เมษายน 2022

เม.ย. 27

รายชื่อหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม กองพัฒนานักศึกษา  ปี 25 …

Continue reading »

เม.ย. 18

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการหน่วยงาน

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการหน่วยงานกองพัฒนานักศึก …

Continue reading »

เม.ย. 18

รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน ปี 63-64

Download!! รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยง …

Continue reading »

เม.ย. 18

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

Download!! ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การทำประกันอุ …

Continue reading »

Older posts «