ประชาสัมพันธ์

จิตอาสา_๑๙๐๘๐๕_0034_800x533

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

มนพ. ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกป่า 1 พันต้น เฉลิมพระเกี …

Read more

IMG_5934_799x533

ม.นครพนม จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ “ทำดีมีจิตอาสา” ถวายแด่ในหลวง ร.10

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วม …

Read more