บุคลากร

ผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
Dr.Poonnatree Jiaviriyaboonya
ผู้ช่วยอธิการบดี
: poonnatree@gmail.com
: 06-2594-5469
บุคลากร

MissAngela Marie A. Nacorda
อาจารย์
: angelanacs@gmail.com
: 062-7486613
นางสาวพัชรี พ่อบุตรดี
MissPacharee Porbutdee
นักวิชาการเงินและบัญชี
: aoung_11@hotmail.com
: 09-2974-0517
นางสาวชลธิชา กวนศักดิ์
Miss Chonticha Kuansak
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: kittayod.npuli@gmail.com
: 09-0849-6409
นางสาวนันทวัน นรสาร
MissNantawan Norasan
นักวิชาการเงินและบัญชี
: norasan05-6@hotmail.com
: 08-8562-6989
นายสวางใจ พรมชัย
Mr. Sawangjai Promchai
พนักงานขับรถยนต์
:
: 08-4918-7758
OPENING HOURS
วันจันทร์ - วันศุกร์
08:30 - 16:30
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
Not Open
ADDRESS
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 330 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

If you have any question, feel free to call us

0-4251-1433