ผู้สมัครสอบ TOEIC ทุกท่าน
127
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้สมัครสอบ TOEIC ทุกท่านที่สมัครสอบ ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารขอคืนเงินเต็มจำนวน โดยสามารถเข้ามาส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ มาที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 330 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Related Article
OPENING HOURS
วันจันทร์ - วันศุกร์
08:30 - 16:30
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
Not Open
ADDRESS
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 330 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

If you have any question, feel free to call us

0-4251-1433