สถาบันภาษามหาวิทยาลัยนครพนม
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • วัน อาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561
 • เวลา   น.
 • Online 1
 • Th | Eng

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560


 • นางสาวนันทวัน นรสาร
 • 3 ก.ค. 2561 เวลา 17:50:02 น.
 • 74

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบั...

อ่านต่อ

โครงการจัดการความรู้ KM


 • นางสาวนันทวัน นรสาร
 • 26 เม.ย. 2561 เวลา 16:45:41 น.
 • 104

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันภา...

อ่านต่อ

โครงการอบรมเทคนิคการเตรียมตัวสอบ PAT จีน และ HSK ระดับ 4


 • นางสาวนันทวัน นรสาร
 • 26 เม.ย. 2561 เวลา 16:22:26 น.
 • 139

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการเตรียมตัวสอบ...

อ่านต่อ