สถาบันภาษามหาวิทยาลัยนครพนม
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • วัน จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561
 • เวลา   น.
 • Online 1
 • Th | Eng

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2561


 • นางสาวชลธิชา กวนศักดิ์
 • 1 ส.ค. 2561 เวลา 11:37:35 น.
 • 20

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาร...

อ่านต่อ

การจัดสอบ Toeic ครั้งที่ 2


 • นางสาวพัชรี พ่อบุตรดี
 • 2 ส.ค. 2561 เวลา 17:01:14 น.
 • 26

การจัดสอบ To...

อ่านต่อ

โครงการอบรมเทคนิคการเตรียมตัวสอบ PAT จีน และ HSK ระดับ 4


 • นางสาวนันทวัน นรสาร
 • 26 เม.ย. 2561 เวลา 16:22:26 น.
 • 82

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการเตรียมตัวสอบ...

อ่านต่อ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560


 • นางสาวนันทวัน นรสาร
 • 3 ก.ค. 2561 เวลา 17:50:02 น.
 • 25

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบั...

อ่านต่อ

โครงการจัดการความรู้ KM


 • นางสาวนันทวัน นรสาร
 • 26 เม.ย. 2561 เวลา 16:45:41 น.
 • 61

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันภา...

อ่านต่อ