สถาบันภาษามหาวิทยาลัยนครพนม
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561
 • เวลา   น.
 • Online 1
 • Th | Eng

โครงการอบรมเทคนิคการเตรียมตัวสอบ PAT จีน และ HSK ระดับ 4


 • นางสาวนันทวัน นรสาร
 • 26 เม.ย. 2561 เวลา 16:22:26 น.
 • 59

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการเตรียมตัวสอบ...

อ่านต่อ

โครงการจัดการความรู้ KM


 • นางสาวนันทวัน นรสาร
 • 26 เม.ย. 2561 เวลา 16:45:41 น.
 • 40

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันภา...

อ่านต่อ