วิทยาลัยการบินนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและโท

ประกาศเมื่อ 10/1/2013 16:55 น. อ่าน 545

                 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ) เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและโท ดังนี้
                    1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขาการบริหารการบิน ค่าเทอมปริญญาตรี 4 ปี จำนวนเงิน 180,000 บาท  แบ่งจ่ายเป็นเวลา 7 เทอม 
                    2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ค่าเทอมจากเดิมในรายละเอียดโบร์ชัวร์ 240,000 บาท ลดลงเหลือ 180,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นเวลา 4 เทอม

                   **โดยทั้งสองหลักสูตรจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม**

                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณผกายพัชร์ เจริญพันธ์ โทรศัพท์ 088-013-5766, คุณนพรัตน์ รัตนโกเศศ โทรศัพท์ 081-9291856, 02-576-1371,02-576-1361 โทรสาร 02-982-2251

Link: รายละเอียดหลักสูตรพร้อมใบสมัคร

กิจกรรม

วัน /เดือน /ปี

สถานที่

จำหน่ายใบสมัคร

15 ม.ค.-20 มี.ค. 2556

-ทาง Website: http://www.npu.ac.th/bkk

-ติดต่อศูนย์กรุงเทพฯ 088-013-5766,081-929-1856 และ 02-576-1371,1361

รับสมัคร

15 ม.ค.-20 มี.ค. 2556

-ติดต่อศูนย์กรุงเทพฯ 088-013-5766

,081-929-1856 และ 02-576-1371,1361

ชำระเงินค่าสมัคร

15 ม.ค.-20 มี.ค. 2556

- ณ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6

-ติดต่อศูนย์กรุงเทพฯ 088-013-5766,081-929-1856 และ 02-576-1371,1361

- ธนาคารกรุงไทย สาขาทีโอที (แจ้งวัฒนะ)

ชื่อบัญชี “ม.นครพนม เพื่อศูนย์กรุงเทพฯ ป.ตรี รุ่น 1 จ.นครพนม”เลขที่บัญชี 066-0-08018-4จำนวนเงินค่าสมัคร 300 บาท

***กรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และสลิปการโอนเงิน โดยส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัคร

     ทั้งนี้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์เนื่องจากรับจำนวนจำกัด สำหรับการรับใบเสร็จรับเงินกรุณามารับในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

21 มี.ค. 2556

-ทาง Website: ของศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ http://www.npu.ac.th/bkk

- ณ ศูนย์กรุงเทพฯ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6

สอบสัมภาษณ์ และสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

(ณ ศูนย์กรุงเทพฯ

23-24 มี.ค. 2556

-ทาง Website: ของศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ http://www.npu.ac.th/bkk

- ณ ศูนย์กรุงเทพฯ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6

สอบสัมภาษณ์ และสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

(ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม)

25-26 มี.ค. 2556

-ทาง Website: ของศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ http://www.npu.ac.th/bkk

- ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

28 มี.ค. 2556

-ทาง Website: ของศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ http://www.npu.ac.th/bkk

- ณ ศูนย์กรุงเทพฯ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ
ชั้น 6

รายงานตัว และขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา

1-5 เม.ย. 2556

- ณ ศูนย์กรุงเทพฯ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ
ชั้น 6

ชำระค่าลงทะเบียนเรียน

17 เม.ย. – 15 พ.ค. 2556

- ณ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6

-ติดต่อศูนย์กรุงเทพฯ 088-013-5766,081-929-1856 และ 02-576-1371,1361

เปิดภาคการศึกษา

เดือนมิถุนายน 2556

ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ : แม้ว่าจะหมดเวลาการสมัครผ่านระบบออนไลน์ แต่ก็ยังคงรับสมัครต่อเนื่องต่อไป เพียงแต่ดาวร์โหลดใบสมัคร http://www.npu.ac.th  พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  และติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน (คุณผกายพัชร์) 088-013-5766, (คุณนพรัตน์) 081-929-1856 , (คุณขวัญดาว) 089-904-7618 และ 02-576-1371,1361

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ)    เลขที่ 99/349 อาคาร ณ นคร ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 

 
ภาพข่าว
วิทยาลัยการบินนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและโท
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.