รายการ “มูลมังอีสาน” รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555

ประกาศเมื่อ 4/12/2012 17:02 น. อ่าน 247

          เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. จังหวัดนครพนมได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่รายการ “มูลมังอีสาน” สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม คลื่น 102.50 MHz ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555 จากกรมส่งเสริม กระทรวงวัฒนธรรม โดยนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับนายยงยุทธ  อ่อนทา ผู้ดำเนินรายการมูลมังอีสาน สำหรับรายการ “มูลมังอีสาน” เป็นรายการที่ดำเนินการส่งเสริม  อนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่ประชาชน

          นอกจากนี้คณะแฟนคลับรายการมูลมังอีสาน แฟนรายการสถานีวิทยุ และพี่น้องประชาชน จำนวนกว่า 200 คน ร่วมแสดงความดีใจ จัดให้มีขบวนแห่รับโล่อย่างยิ่งใหญ่ อย่างประทับใจ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ พร้อมกับ สส.มนพร  เจริญศรี ร่วมแสดงความยินดีในผลสำเร็จของสถานีวิทยุฯในครั้งนี้ด้วย

 
ภาพข่าว
รายการ “มูลมังอีสาน”  รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555
รายการ “มูลมังอีสาน”  รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555
รายการ “มูลมังอีสาน”  รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555
รายการ “มูลมังอีสาน”  รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555
รายการ “มูลมังอีสาน”  รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555
รายการ “มูลมังอีสาน”  รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555
รายการ “มูลมังอีสาน”  รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555
รายการ “มูลมังอีสาน”  รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555
รายการ “มูลมังอีสาน”  รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับประเทศประจำปี 2555
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.