ผลการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศเมื่อ 27/7/2012 10:36 น. อ่าน 1324

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสรรหาคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จำนวน 2 คน เป็น กรรมการผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม จำนวน 1 คน และ กรรมการทั่วไป จำนวน 1 คน ซึ่งผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้

- กรรมการผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ได้แก่  หมายเลข 1 นายทนงศักด์ กุมภิโร

- กรรมการทั่วไป ได้แก่ หมายเลข 3 ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


 
ภาพข่าว
ผลการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผลการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477 โทรสาร 0-4253-2478 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : npumail@npu.ac.th ::.