อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศเมื่อ 20/7/2012 13:36 น. อ่าน 308

 

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดี ม.นครพนม พร้อมด้วย ดร.วิชัย พัฒนพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, อ.สิริมนพร ทิพสิงห์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริหาร อ.อัณญ์ชญา โสดา อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ อ.วรมิญช์ พันธุรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ซึ่งได้รับทุนระดับปริญญาเอกจาก NPUST ได้ให้การต้อนรับ Prof. Mike Yuan-Kuang Guu อธิการบดี และภรรยา และ Prof. Henry Chen คณบดี Office of International Affairs จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชม และพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ รวมถึงความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในอนาคต

 

 
ภาพข่าว
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนครพนม
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.