ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum

ประกาศเมื่อ 27/3/2012 09:55 น. อ่าน 238

                 ระหว่างวันที่ 14-21 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ดร.วิชัย พัฒนพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ประสาท อิศรปรีดา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 27 แห่งของประเทศไทย ไปออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum ในนามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ณ กรุงไทเป ประเทศใต้หวัน

             นอกจากนี้ รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้ร่วมลงนามความมือทางวิชาการกับ National Pingtung University of Science and Technologyและ Lunghwa University  อีกด้วย และอธิการบดี ยังได้เดินทางไปเยี่ยม Meiho University ที่ได้ลงนามความมือทางวิชาการไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

 
ภาพข่าว
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
ม.นครพนม ร่วมออกบูธในงาน 2012 Taiwan – Thailand Education Forum
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.