การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 21/12/2554 14:02 น. อ่าน 261

            เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะผู้บริหาร นักกีฬาฟุตบอล นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม กว่า 130 คน เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ไทย-ลาว สามัคคี ครั้งที่ 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยจำปาสัก ชิงถ้วย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ สนามกีฬากลางแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

         สำหรับผลการแข่งขัน ม.นครพนม ชนะ 2 ประตุต่อ 1 เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ สองมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ได้แสดงออกในความสามารถของตนเอง ห่างไกลยาเสพติด โดยคณะผู้บริหาร ดร.สีคำตาด มิตาไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 
ภาพข่าว
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.นครพนม และ ม.จำปาสัก (ลาว) ครั้งที่ 2
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.