พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3

ประกาศเมื่อ 7/12/2554 13:41 น. อ่าน 259

               เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2554  เวลา 09.00 น. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน  รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักการฝึกบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยศิษย์การบินรุ่นนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งมาจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ต่อมาเวลา 10.00 น. พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์  คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวประจำปี 2554 และแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยพลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์  กล่าวว่า “ 1 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้เปิดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน หรือ Commercial Pilot Licence-Aeroplan หรือ CPL ที่กรมการบินพลเรือนให้การรองรับหลักสูตร และ หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน หรือ Multi-crew Pilot Licence หรือ MPL เป็นหลักสูตรที่กรมการบินพลเรือนให้การรองรับหลักสูตรแก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และส่งศิษย์การบินมาฝึกบินหลักสูตรดังกล่าวที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นรุ่นแรก จำนวน 4 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 สำเร็จการฝึกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ศิษย์การบิน MPL รุ่นที่สอง จำนวน 4 คน มาฝึกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกบิน และศิษย์การบิน MPL รุ่นที่สาม จำนวน 12 คนในวันนี้ สำหรับหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน หรือ CPL ในปี 2554 ศิษย์ CPL รุ่นที่ 5 จำนวน 10 คนประกอบด้วยศิษย์การบินที่สายการบินลาวส่งมาฝึกบิน จำนวน 9 คน และศิษย์การบินทุนส่วนตัวชาวไทย 1 คน สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศิษย์การบินหลักสูตร CPL รุ่นที่ 6 จำนวน 3 คน (เรียนพร้อมกับศิษย์การบินหลักสูตร MPL รุ่นที่ 2 จำนวน 4 คน เปิดสอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554) ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกบิน คาดว่าศิษย์การบินทั้งสองหลักสูตรจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนมีนาคม 2555 และเปิดสอนศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ 7 จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และแจ้งความจำนงมาอีก 1 คน ซึ่งรอผลตรวจจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน นอกจากนี้ ได้เปิดสอนหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล-เครื่องบิน หรือ Private Pilot Licence-Aeroplane หรือ PPL มีผู้เรียน 2 คน และหลักสูตรครูการบิน หรือ Flight Instructor Rating ซึ่งขณะนี้ วิทยาลัยฯเปิดสอนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ เรียนหลักสูตรครูการบิน จำนวน 4 คน เพื่อเป็นครูการบินที่จะเป็นกำลังสำคัญของวิทยาลัยฯในอนาคต สรุปในปีงบประมาณ 2554 มีศิษย์การบินทั้งสิ้น 18 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งมี 10 คน และคาดว่าในปีงบประมาณ 2554 จะมีศิษย์การบินถึง 54 คน ซึ่งมากกว่าแผนพัฒนาของวิทยาลัยที่ประมาณไว้เพียง 20 คน และ 45 คนในปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยฯมีเครื่องบินที่ใช้ฝึกศิษย์การบิน ประเภท Diamond DA40 ชนิด 1 เครื่องยนต์ 6 ลำ ประเภท Diamond DA42 ชนิด 2 เครื่องยนต์ 4 ลำ มีเครื่องบิน Extra 300L ใช้สำหรับการฝึก Unusual Attitude Recovery จำนวน 1 ลำ เครื่องช่วยฝึกบินจำลองชนิด 1 และ 2 เครื่องยนต์ ประเภทละ 1 เครื่อง และเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Airbus A320 ชนิด Fixed Base อีก 1 เครื่องนอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รับผิดชอบโดยศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดการศึกษาสอนที่อาคาร ณ นคร ตรงข้าม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเรียนผ่านระบบ Video Conference โดยตรงที่มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม นักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการศึกษาแล้ว 45 คน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีหน้านี้ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และหลักสูตรปริญญาตรี การบริหารจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน ได้พัฒนาหลักสูตรกำหนดแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นสถาบันฝึกศิษย์การบิน สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารงานโดย คณะกรรมการอำนวยการ กำหนดนโยบายการบริหารงาน มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯบริหารงานต่าง ๆ บุคลากรปัจจุบันมีทั้งสิ้น 60 คน รวมนายทหารช่วยราชการเป็นครูการบิน จำนวน 2 นาย พร้อมที่จะก้าวเพื่อเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง เป็นความภาคภูมิใจของชาวนครพนม  

วิทยาลัยการบินนาชาติ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอาชีพให้กับลูกหลานชาวนครพนม และจังหวัดในภูมิภาคนี้แล้ว ยังจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ต้องขอขอบคุณชาวนครพนม และส่วนราชการทั้งหลาย รวมถึงภาคเอกชนที่ให้ได้ความอุปการระ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วยดี ทำให้วิทยาลัยการบินได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีผู้สนใจเข้ารับการศึกษา-อบรมมากขึ้นโดยลำดับ ขอให้ชาวนครพนมถือว่าวิทยาลัยการบินนานาชาติเป็นสมบัติของท่าน เป็นของขวัญจากรัฐบาลที่มอบให้ เช่นเดียวกับความเจริญที่จะมาจากสะพานมิตรภาพแห่งที่สาม ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จังหวัดต่างๆ จะมีได้โดยง่าย

 
ภาพข่าว
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน รุ่นที่ 3
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.