เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ประกาศเมื่อ 5/8/2554 10:57 น. อ่าน 228

           เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการเสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

           ท่านเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า... “หลังจากที่จังหวัดนครพนมมีสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) จังหวัดนครพนมจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย จากจังหวัดท้ายซอยของประเทศ จะกลายมาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์สู่จีนที่ใกล้และสะดวกที่สุด เป็นจุดท่องเที่ยว 1 วัน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม นอกจากนี้นครพนมยังเป็นศูนย์กลางการเกษตรเพื่อการส่งออก และเป็นจุดเชื่อมโยงด้านการศึกษาในอินโดจีน”

 
ภาพข่าว
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เสวนาพิเศษ หัวข้อ จังหวัดนครพนมกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.