พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศเมื่อ 25/6/2554 13:32 น. อ่าน 402

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554  มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ กตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู อธิการบดี ม.นครพนม นำทีมคณะผู้บริหาร และห้างร้าน มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษากว่า 40 ทุน นอกจากนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครูโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ผลการตัดสินเป็นดังนี้

 

ผลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

ผลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

 
ภาพข่าว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.