KM ยามเช้า

ประกาศเมื่อ 3/2/2554 10:12 น. อ่าน 244

             เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม หอการค้าจังหวัดนครพนม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม สนง.สถิติจังหวัดนครพนม สถานีอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม และสารวัตตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "KM ยามเช้า" ครั้งที่ 3/2554 ณ อาคารซ่อมบำรุง(HANGAR) วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายประจักษ์จิตต์ อภิวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมเด่นในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดเครื่องบินไว้ 3 ลำ สำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้บันทึกภาพกับเครื่องบิน

           
สำหรับการจัดงาน "KM ยามเช้า (สภากาแฟ)" จังหวัดนครพนมได้กำหนดจัด KM ยามเช้า ทุกเช้าวันพุธที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ระหว่างวันที่ 07.30 - 08.30 น. ณ หน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้กำหนด เพื่อเป็นสถานที่สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 
ภาพข่าว
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
KM ยามเช้า
:: มหาวิทยาลัยนครพนม ::.
 .:: 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 โทรสาร 0 4253 2479 ::.
 .:: www.npu.ac.th E-mail : pr_npu@npu.ac.th ::.