::: วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยใกล้บ้าน มาตรฐานสากล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โทร. :::วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยใกล้บ้าน มาตรฐานสากล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โทร.

รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

 

ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ลำดับที่

ว.ด.ป.

รายการ

รหัส

จำนวน

มูลค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ

 

1

10 พ.ค.2542

ตู้นิรภัย ม.อ.ก

7110-004-0001/421-001

1

72,000

   
   

(ห้องคณบดี)

         

2

12 มิ.ย.2543

เครื่องปรับอากาศ 3800 บีทียู 15 นิ้ว

4120-001-0001/431-001

2

89,000

   
   

(ห้องคณบดี ห้องประชุม)

ถึง 431-002

       

3

ส.ค.2550

ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลระดับทั่วไป

7440-001-0002/501-024

1

24,400

การเงิน

 
   

จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 14 นิ้ว powell

(โอนมาจากสาขาคอมพิวเตอร์)

   

(โอนจากคอมฯ 58)

 

4

10 ก.ย.2552

ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปจอภาพ

7740-001-0001/521-001,

2

22,500

   
   

แสดงผลแบบCRT ขนาด 17 นิ้ว (พร้อมชุด)

004 (งานแผน ตรวจสอบ)

       

5

10 ก.ย.2552

ตู้เก็บเอกสาร (บานกระจก)

7125-002-0004/521-004

1

6,300

   
   

(งานประกัน)

         

6

10 ก.ย.2552

เครื่องโปรเจกเตอร์ TLP-X2000 (พร้อมจอ)

6730-004-0002/521-005

1

59,900

เสื่อม 56

 
   

(ห้องประชุม)

     

(เครื่อง)

 

7

7 เม.ย.2554

เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์พร้อมฉากรับ

6730-004-0003/541-001

1

59,900

ชำรุด 57

 
   

ภาพและอุปกรณ์ติดตั้งบนเพดานพร้อม

     

(เครื่อง)

 
   

จอภาพแบบมอเตอร์ขนาด ๑๕๐ นิ้ว (ห้องประชุม)

         

8

22 มิ.ย.2555

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

7440-001-0001/551-002

1

20,000

   
   

(งานการเงิน)

         

9

19 มิ.ย.2556

ชุดห้องประชุม

วท.อ.น-01.10.077,001/56

1

212,200

   
   

1. ชุดโต๊ะประชุม สี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 ตัว

         
   

ครึ่งวงกลม 2 ตัว

         
   

2. เก้าอี้ประชุม 24 ตัว

         
   

3. ชุดจ่ายไฟและควบคุมไฟ 2 ตัว

         
   

4. ไมค์ลำโพง 9 ตัว

         

10

19 มิ.ย.2556

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับสำนักงาน

วท.อ.น-01.12.040,001/56-

2

21,500

   
   

(งานแผน งานประกัน)

002/56

       
   

- หมดรายการ -

         

 

รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับที่

ว.ด.ป.

รายการ

รหัส

จำนวน

มูลค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ

1

25 ก.พ.2551

กล้องดิจิตอล Sony Dsc-H7

6720-005-0001/511-003

1

   16,990

ชำรุด 57

 

 

 

 

 

 

 

2

21 ก.ค.2551

ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลระดับทั่วไป

7440-001-0001/511-032

3

   72,000

พิราพร 2 อ.วงเดือน

 

 

จอแสดงผลแบบ LCD  ขนาด 17 นิ้ว

ถึง 511-034

 

 

 

3

10 ก.ย.2552

ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป

7740-001-0001/521-007

1

   22,500

 

 

 

จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว (อ.วงเดือน)

 

 

 

 

4

24 ส.ค.2552

ครอสโอเวอร์ NPE EN 243

7710-032-0002/522-001

1

     6,200

 

 

 

(หอประชุม)

 

 

 

 

5

24 ส.ค.2552

พิณ เบส

7710-004-0003/522-001

1

     6,480

 

 

 

(หอประชุม)

 

 

 

 

6

10 ก.ย.2552

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

7440-001-0003/521-002

1

28,500

 

 

 

(อ.พิราพร)

 

 

 

 

7

10 ก.ย.2552

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ

6730-004-0002/521-006

1

   46,000

 

 

 

(เครื่องช่างยนต์ จออยู่หอประชุม)

 

 

 

 

 

 

- หมดรายการ -

 

 

 

 

รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับที่

ว.ด.ป.

รายการ

รหัส

จำนวน

มูลค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ

1

9 ส.ค.2549

เครื่องถ่ายเอกสาร  Sharp/AR-5320

7430-003-0002/491-003

1

   86,500

 

 

 

 

 

 

 

 

2

21 ก.ค.2551

ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลระดับทั่วไป

7440-001-0001/511-029

1

   24,000

 

 

 

จอแสดงผลแบบ LCD  ขนาด 17 นิ้ว

 

 

 

 

3

22 มิ.ย.2555

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน acer

7440-001-0001/551-002

1

   20,000

 

 

ส่วนกลาง

 

 

 

 

 

4

19 มิ.ย.2556

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ hp LED ขาวดำ

วท.อ.น-01.12.035,001/56

1

   22,000

 

 

 

แบบ Network

 

 

 

 

 

 

- หมดรายการ -

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับที่

ว.ด.ป.

รายการ

รหัส

จำนวน

มูลค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ

1

22 ก.ค.2542

จานรับสัญญาณดาวเทียม

5810-004-0001/423-001

1

 -

 

 

 

(หลังห้องประชุม)

 

 

 

 

2

7 ส.ค.2549

โปรเจคเตอร์ Epson EMP-S4

6930-001-0002/491-003

1

   38,000

 

 

 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ)

 

 

 

 

3

7 ส.ค.2549

จอรับภาพขนาด  100 นิ้ว

6370-007-0002/491-004

1

     5,100

 

 

 

(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ)

 

 

 

 

4

ก.พ.2550

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ Razr LX61

6930-001-0003/501-001

1

   40,000

 

 

 

(ห้องประชุม)

 

 

 

 

5

29 เม.ย.2558

ระบบเครือข่ายไร้สายแบบภายนอกอาคาร

วท.อ.น-01.12.063,001/58-

2

   89,700

 

 

 

วิทยาลัยนาหว้า (หน้าตึกบริหาร)

002/58

 

 

 

 

 

- หมดรายการ -

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

 

งานสารบรรณและบุคลากร ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ลำดับที่

ว.ด.ป.

รายการ

รหัส

จำนวน

มูลค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ

 

1

10 ส.ค.2550

เครื่องพิมพ์แบเลเซอร์ (Laser printer) มี

7430-003-0008/501-001

1

   12,500

เสื่อม 56

 

 

 

ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 17 หน้า/นาที

 

 

 

 

 

2

10 ก.ย.2552

ตู้เก็บเอกสาร (บานกระจก)

7125-002-0004/521-001

2

   12,600

 

 

 

 

 

ถึง 501-002

 

 

 

 

3

10 ก.ย.2552

ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป

7740-001-0001/521-002

2

   22,500

น้ำผึ้ง,คณบดี

 

 

 

จอภาพแสดงผลแบบ CRT ขนาด 17 นิ้ว

,521-009

 

 

ยี่ห้อ lenovo

 

 

 

- หมดรายการ -

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ลำดับที่

ว.ด.ป.

รายการ

รหัส

จำนวน

มูลค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ

 

1

21 ก.ค.2551

เครื่องตัดหญ้า Honda (รุ่นสพาย)

3750-002-0001/511-001

2

17,400

เสื่อม 57

 
     

ถึง 511-002

   

001

 

2

6 ส.ค.2551

โต๊ะสำนักงาน ITOK รุ่น DCT-200

7110-007-0002/511-001

1

18,000

   
   

(ห้องคณบดี)

         

3

6 ส.ค.2551

โต๊ะสำนักงานรุ่น SDM-1881

7110-007-0002/511-002

3

31,500

   
   

พร้อมลิ้นชัก (ห้องรอง 3 ฝ่าย)

ถึง 511-004

       

4

6 ส.ค.2551

ตู้เตี้ย CCT-120

7125-002-0001/511-001

1

8,100

   
   

(ห้องคณบดี)

         

5

21 ก.ค.2551

ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลระดับทั่วไป

7440-001-0001/511-031

1

24,000

   
   

จอแสดงผลแบบ LCD  ขนาด 17 นิ้ว powell

         

6

17 มี.ค.2552

ผ้าใบเต้นท์ ขนาด 4*8 เมตร

8305-002-0001/522-001

2

12,000

ชำรุด 57

 
     

ถึง 522-002

       

7

23 พ.ค.2543

รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ดับเบิลแค๊บ

2320-008-0001/431-004

1

490,000

   
               

8

10 ก.ย.2550

รถตู้เครื่องยนต์  3000  ซีซี

2320-008-0002/501-001

1

     
               

9

26 พ.ย.2556

รถยนต์บรรทุก 4 ตัน อีซูซู 100 แรง (ดีเซล)

2320-004-0003,23-1-001

1

-

ชำรุด 57

 
   

(ได้รับบริจาคไม่มีเครื่องยนต์)

         

10

15 ต.ค.2557

ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า

7440-001-0001-522-007-

1

-

รับโอนจาก

 
     

126

   

สำนักวิทยบริการ

 

11

22 ธ.ค. 2557

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

วท.อ.น-02.08.025,001/58

1

710,000

   
   

เลขเครื่องยนต์ 4D56UCFD0146 กง 1983 นพ.

         

12

16 มิ.ย.2558

รถโดยสารมินิบัส 18 ที่นั่ง

2310-003-0001.1/53

1

-

รับโอนจาก

 
           

สนง.อธิการบดี

 

13

13 ส.ค.2558

อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์พร้อมครุภัณฑ์

PA58-0002

1

     
               
   

- หมดรายการ -

         

 

รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

งานสวัสดิการและพยาบาล ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับที่

ว.ด.ป.

รายการ

รหัส

จำนวน

มูลค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ

1

27 เม.ย.2550

ชุดยิม RM7000Home Gym Rm7000

7810-014-0001/501-001

2

   23,200

ชำรุด 58

 

 

 

ถึง 501-002

 

 

 

2

27 เม.ย.2550

อิลิฟติคอล HG B8009

7810-014-0002/501-001

1

     9,300

ชำรุด 58

 

 

 

 

 

 

 

3

27 เม.ย.2550

จักรยานปั่นเอน HG6012

7810-014-0003/501-001

2

   13,000

ชำรุด 57

 

 

 

ถึง 501-002

 

 

 

4

27 เม.ย.2550

เก้าอี้ซิทอัพ HP-602D

7810-014-0004/501-001

2

 -

 

 

 

 

ถึง 501-002

 

  

 

5

27 เม.ย.2550

AB 2010 รีเร็กซ์เซอร์ AB 2010

7810-014-0005/501-001

1

 -

ชำรุด 58

 

 

 

 

 

 

 

6

27 เม.ย.2550

จักรยานนั่งปั่น GD 960

7810-014-0006/501-001

2

   14,500

ชำรุด 57

 

 

 

ถึง 501-002

 

 

 

7

27 เม.ย.2550

อิลิฟติคอล GD957E

7810-014-0007/501-001

1

   10,000

ชำรุด 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หมดรายการ -

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับที่

ว.ด.ป.

รายการ

รหัส

จำนวน

มูลค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ

1

11 พ.ย.2546

เครื่องตัดสติกเกอร์ Sx  -15 Rolard

7430-003-0006/471-001

1

   33,000

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10 ก.ย.2552

ตู้เก็บเอกสาร (บานกระจก)

7125-002-0004/521-003

1

     6,300

 

 

ส่วนกลาง

 

 

 

 

 

3

10 ก.ย.2552

ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป

7740-001-0001/521-005

1

   22,500

 

 

 

จอภาพแสดงผลแบบCRT ขนาด 17 นิ้ว

 

 

 

 

4

19 มิ.ย.2556

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับสำนักงาน

วท.อ.น-01.12.040,003/56

1

   21,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หมดรายการ -

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

งานบัญชี ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับที่

ว.ด.ป.

รายการ

รหัส

จำนวน

มูลค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุ

1

21 ก.ค.2551

ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลระดับทั่วไป

7440-001-0001/511-037

1

   24,000

 

 

 

จอแสดงผลแบบ LCD  ขนาด 14 นิ้ว

 

 

 ยี่ห้อ powell

 

 

 

- หมดรายการ -