รายชื่อสถานประกอบการ

ตามโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

งานพัฒนาหลักสูตร  ฝ่ายวิชาการ

************************************************

ที่

สถานประกอบการที่ออกฝึกงาน

ที่อยู่สถานประกอบการ

โทรศัพท์

จังหวัด

1

อู่ ต้อมการช่าง

288 ม.5 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

089-9421577

สกลนคร

2

หนุ่มมอเตอร์ไบร์

92 ต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 48170

081-1780624

สกลนคร

3

พงศักการช่าง

354/13 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 47220

086-2209442

สกลนคร

4

กิ มอเตอร์ท่าแร่

165 ม.7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230

042-151010

สกลนคร

5

กิ มอเตอร์ท่าแร่

165 ม.7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230

042-151010

สกลนคร

6

กิ มอเตอร์ท่าแร่

165 ม.7 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230

042-151010

สกลนคร

7

บริษัท เอซี แทรกเตอร์

571/1 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

042-163199

สกลนคร

8

สนั่นยนต์

279 ต.อากาศ อ.อากาศ จ.สกลนคร 47170

085-747-0093

สกลนคร

9

สนั่นยนต์

279 ต.อากาศ อ.อากาศ จ.สกลนคร 47170

085-747-0093

สกลนคร

10

หนุ่มมอเตอร์ไบร์

92 ต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 48170

081-1780624

สกลนคร

11

หนุ่มมอเตอร์ไบร์

92 ต.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 48170

081-1780624

สกลนคร

12

อู่คนรักรถ

164 ม.7 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

089-6611044

สกลนคร

13

วิวัฒน์ไดราโม

369 ม.17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170

087-2152722

สกลนคร

14

ร้านพ่อแดงการช่าง

105 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-597707

นครพนม

15

วิทยาลัยนาหว้า

330 ม.4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

-

นครพนม

16

K บริการสยามคูโบต้า

132/3 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

09-08474807

นครพนม

17

บุญเงิน การช่าง

115 ม.8 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

-

นครพนม

18

อู่ สถาพร

-

08-13432979

นครพนม

19

อู่ สถาพร

-

08-13432979

นครพนม

20

ร้านกงการช่าง

141/77 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

089-5745697

นครพนม

21

ร้านกงการช่าง

141/77 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

089-5745697

นครพนม

22

ร้านพ่อแดงการช่าง

105 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-597707

นครพนม

23

ร้านนาหว้ามอเตอร์ไซร์

259 ม.4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

083-6776605

นครพนม

24

ร้านพ่อแดงการช่าง

105 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-597707

นครพนม

25

ต้นกล้าอาชีพ

229 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

08-07416253

นครพนม

26

ต้นกล้าอาชีพ

229 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

08-07416253

นครพนม

27

ต้นกล้าอาชีพ

229 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

08-07416253

นครพนม

28

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาหว้า

62 ม.1 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

นครพนม

29

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลนาหว้า

62 ม.1 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-597085

นครพนม

30

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนางัว

188 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-597065

นครพนม

31

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนางัว

188 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-597065

นครพนม

32

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว

188 ต.นาหงัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-597065

นครพนม

33

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว

188 ต.นาหงัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-597065

นครพนม

34

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

151 ม.5 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-530651

นครพนม

35

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

151 ม.5 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-530651

นครพนม

36

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

151 ม.5 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-530651

นครพนม

37

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

151 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-551041

นครพนม

38

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

151 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

042-551041

นครพนม

39

บริษัทซีพีออยล์จำกัด

86 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

นครพนม

40

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคอย

ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

093-0153554

นครพนม

41

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคอย

ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

093-0153554

นครพนม

42

หจก.อัครรินทร์ กรุ๊ปดีเวลลอบเมนท์

33 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5731432

นนทบุรี

43

หจก.อัครรินทร์ กรุ๊ปดีเวลลอบเมนท์

33 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5731432

นนทบุรี

44

หจก.อัครรินทร์ กรุ๊ปดีเวลลอบเมนท์

33 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5731432

นนทบุรี

45

หจก.อัครรินทร์ กรุ๊ปดีเวลลอบเมนท์

33 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-5731432

นนทบุรี

46

สยามอินเตอร์เนชั่นเน๊ตเวิร์ค

99 ม.8 ชั้น 4 ห้อง FA013 ต.คูคต อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12130

087-5950751

ปทุมธานี

47

มิตรสุพรรณ์ไรซ์ จำกัด

116/4 ม.1 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

สมุทรสาคร

48

มิตรสุพรรณ์ไรซ์ จำกัด

116/4 ม.1 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

สมุทรสาคร

49

7-Eleven สาขาเศรษฐสมบูรณ์

89/22-23 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 48140

09-10027173

สระบุรี

50

7-Eleven สาขาเศรษฐสมบูรณ์

89/22-23 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 48140

09-10027173

สระบุรี

51

LG Service center Pattaya

42/95-96ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

085-3980860

ชลบุรี

52

บรัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น อีกเทมจำกัด

92 ม.7 ต.บ้านเก่า อ.นานทอง จ.ชลบุรี 20160

090-1348095

ชลบุรี

53

อู่ อุ๊ เซอร์วิส

19/57 ม.8 ต.หนองปลาไหล ต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

085-2812640

ชลบุรี

54

อู่ อุ๊ เซอร์วิส

19/57 ม.8 ต.หนองปลาไหล ต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

085-2812640

ชลบุรี

55

เบสท์ เฟอฟอร์เมนซ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

350 ม.1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

038-026466

ระยอง

56

เบสท์ เฟอฟอร์เมนซ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

350 ม.1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

038-026466

ระยอง

57

The Narathiwas residence

379 ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120

02-2109500

กรุงเทพ