::: ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยใกล้บ้าน มาตราฐานสากล :::

นายสุมิตรชัย กันหาคุณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า