หน้าหลัก
ตารางสูจิบัตร
หนังสือเชิญร่วมประชุม
การสมัครร่วมประชุม
การส่งผลงานวิชาการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอผลงาน
อัตราการลงทะเบียน
การสำรองที่พักและการเดินทาง
กำหนดการ
แนวทางการจัดทำเอกสาร
ติดต่อเรา
 

ประชุมสัมมนาวิชาการ
ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ระบบเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก”

ประสานงานหลัก : ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
โทรศัพท์           : 086-8669364
E-mail              : dr.sorat@gmail.com   
ติดต่อสอบถามรายละเอียด : ฝ่ายเลขานุการการประชุมวิชาการระบบเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ประสานงานหลัก : ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
โทรศัพท์ : 08
6-8669364
E-mail : dr.sorat@gmail.com