กองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 5/2/2016 16:14 น. อ่าน 168
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านหนองบึง
ประกาศ 5/2/2016 16:11 น. อ่าน 71
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ 4/2/2016 11:23 น. อ่าน 270
ประกาศรับสมัครคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ 25/1/2016 10:47 น. อ่าน 340
ดูทั้งหมด
รับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

Post 25/1/2016 11:04 น. Views 136 ครั้ง
กีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 9 EP. 2

Post 11/2/2016 09:08 น. Views 9 ครั้ง
More
   
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน 3,375
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 อ่าน 9,812
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป อ่าน 8,589
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ อ่าน 1,713
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ อ่าน 1,785
วิทยาลัยการบินนานาชาติ ประกาศรับสมัครและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการฝึกบินนครพนม อ่าน 187
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อ่าน 173
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม อ่าน 1,833
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตำแหน่งอาจารย์ ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท (โดยวิธีการคัดเลือก) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ อ่าน 8,452
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักการภารโรง และแม่บ้าน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ อ่าน 1,074
Download : ใบสมัครพนักงานราชการ
Download : ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม
Download : ใบสมัครขอโอนเข้ารับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 1,725
สอบราคาซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 ระบบ อ่าน 42
ทุนFulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560 อ่าน 381
การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2559 อ่าน 457
ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET อ่าน 229

ขอเรียนเชิญร่วมงานการแข่งขันจักรยาน "FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร" อ่าน 6
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ อ่าน 12
เชิญร่วมงาน"มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา"ของจังหวัดนครพนม กับ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อ่าน 10
การเสนอชื่อบุคคลและขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อ่าน 7
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลของศิลปินผู้ล่วงลับที่มีผลงานโดดเด่นประจำจังหวัด อ่าน 7
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง อ่าน 8
ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ the 5 th ICADA 2016-SSIS อ่าน 16
การประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ประจำปี พ.ศ.2559 อ่าน 24
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา อ่าน 43
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ อ่าน 16
รับสมัครนักศึกษา
สหกรณ์ นครพนม
KM NPU
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
 

สำหรับนักศึกษา

สำหรับบุคลากร

Link NPU

สมัครเรียนออนไลน์
ระบบบริการการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
รายงานประวัติการตรวจสุขภาพ และเอกซเรย์ร่างกาย
รายงานประวัติการตรวจร่างกาย
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฐานข้อมูลบุคลากร
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกำหนดสมรรถนะ สำหรับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด ม.นครพนม

ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ระบบลงทะเบียนบัณฑิต และสำรวจภาวะการมีงานทำ
ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่า ม.นครพนม
ศูนย์ข้อมูลบริหารการวิจัย ม.นครพนม
NPU Network Group
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สหกิจศึกษา
สำหรับเจ้าหน้าที่ จัดการข่าวสาร
     
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2477-8  โทรสาร 0-4253-2479
E-mail: pr_npu@npu.ac.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม javascript hit counter