ข่าวทุนการศึกษา ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวทุนการศึกษา ประจำปี 2559
เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
2 การส่งเสริมการศึกษาต่อในมณฑลยูนนาน    อ่าน 77
ประกาศเมื่อ 11/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/5/2559
1 ทุนการศึกษา สถาบันอุดมศึกษารัสเซีย    อ่าน 31
ประกาศเมื่อ 11/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/4/2559

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
3 ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559    อ่าน 4,769
ประกาศเมื่อ 29/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2559
2 ทุนการศึกษารัฐตุรกี    อ่าน 27
ประกาศเมื่อ 29/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2559
1 ทุนการศึกษา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด    อ่าน 520
ประกาศเมื่อ 29/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/3/2559

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
4 ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and fellowships    อ่าน 13,784
ประกาศเมื่อ 24/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
3 ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์    อ่าน 383
ประกาศเมื่อ 18/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/2/2559
2 ทุนFulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560    อ่าน 1,416
ประกาศเมื่อ 2/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 11/4/2559
1 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2559    อ่าน 1,889
ประกาศเมื่อ 2/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 27/2/2559

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน    อ่าน 626
ประกาศเมื่อ 18/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/2/2559
1 ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET    อ่าน 352
ประกาศเมื่อ 13/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/3/2559