ข่าวทุนการศึกษา ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวทุนการศึกษา ประจำปี 2559
เดือน มิถุนายน
ลำดับที่ ข่าว
2 [ศธ 0507(4)/ว45] ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักเรียนไทย    อ่าน 84
ประกาศเมื่อ 8/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2559
1 Institute that the Japanese Government will grant the scholarships    อ่าน 104
ประกาศเมื่อ 1/6/2559 สิ้นสุดประกาศ 10/6/2559

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
2 [ศธ 0507(2)/ว606] ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme    อ่าน 973
ประกาศเมื่อ 27/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/8/2559
1 ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships จากรัฐบาลออสเตรเลีย    อ่าน 731
ประกาศเมื่อ 11/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
2 การส่งเสริมการศึกษาต่อในมณฑลยูนนาน    อ่าน 120
ประกาศเมื่อ 11/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/5/2559
1 ทุนการศึกษา สถาบันอุดมศึกษารัสเซีย    อ่าน 83
ประกาศเมื่อ 11/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/4/2559

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
3 ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559    อ่าน 4,879
ประกาศเมื่อ 29/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/5/2559
2 ทุนการศึกษารัฐตุรกี    อ่าน 66
ประกาศเมื่อ 29/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2559
1 ทุนการศึกษา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด    อ่าน 565
ประกาศเมื่อ 29/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 29/3/2559

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
4 ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and fellowships    อ่าน 14,186
ประกาศเมื่อ 24/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2559
3 ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์    อ่าน 438
ประกาศเมื่อ 18/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 28/2/2559
2 ทุนFulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560    อ่าน 1,462
ประกาศเมื่อ 2/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 11/4/2559
1 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2559    อ่าน 1,943
ประกาศเมื่อ 2/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 27/2/2559

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน    อ่าน 674
ประกาศเมื่อ 18/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 2/2/2559
1 ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET    อ่าน 410
ประกาศเมื่อ 13/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/3/2559