ข่าวทุนการศึกษา ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวทุนการศึกษา ประจำปี 2558
เดือน ตุลาคม
ลำดับที่ ข่าว
2 ประกาศทุนการศึกษาจากมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 322
ประกาศเมื่อ 14/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 22/10/2558
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559    อ่าน 453
ประกาศเมื่อ 1/10/2558 สิ้นสุดประกาศ 2/12/2558

เดือน สิงหาคม
ลำดับที่ ข่าว
1 ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2558    อ่าน 1,044
ประกาศเมื่อ 25/8/2558 สิ้นสุดประกาศ 25/9/2558

เดือน กรกฎาคม
ลำดับที่ ข่าว
3 ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส (ทุนการศึกษานักศึกษา ชั้นปีที่ 3)    อ่าน 4,854
ประกาศเมื่อ 6/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 4/9/2558
2 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี)    อ่าน 10,319
ประกาศเมื่อ 6/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/8/2558
1 จัดสรรทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ Taiwan-thailand elite 600 scholarship program    อ่าน 401
ประกาศเมื่อ 3/7/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/9/2558

เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
3 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย    อ่าน 223
ประกาศเมื่อ 18/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2558
2 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย    อ่าน 262
ประกาศเมื่อ 11/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2558
1 การมอบทุนจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน    อ่าน 107
ประกาศเมื่อ 11/5/2558 สิ้นสุดประกาศ 25/5/2558

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
6 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme    อ่าน 360
ประกาศเมื่อ 30/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 28/8/2558
5 สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้รับแจ้งการรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ชึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย    อ่าน 372
ประกาศเมื่อ 28/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/6/2558
4 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์NSTDA Chair Professor,PTT NSTDA Chair Professor และ ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558    อ่าน 102
ประกาศเมื่อ 28/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 25/5/2558
3 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวแจ้งว่ามหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนครกว่างโจวเสนอให้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งสำหรับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษา 2015    อ่าน 850
ประกาศเมื่อ 8/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2558
2 ด้วย Deusto International Tuning Academy (DITA) ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับทุน Short-term Visits Scholarship ประจำปีการศึกษา 2558-2559    อ่าน 162
ประกาศเมื่อ 8/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 7/6/2558
1 สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่ารัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาจากประเทศต่างๆ    อ่าน 83
ประกาศเมื่อ 7/4/2558 สิ้นสุดประกาศ 15/4/2558

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
2 กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันมีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่นักศึกษาต่างชาติ    อ่าน 238
ประกาศเมื่อ 25/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2558
1 รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2558    อ่าน 128
ประกาศเมื่อ 25/3/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2558

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
3 สถานกุงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงแจ้งว่ารัฐบาลจีนได้ประกาศมอบทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง    อ่าน 442
ประกาศเมื่อ 26/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 15/3/2558
2 ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2558-2559    อ่าน 544
ประกาศเมื่อ 11/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 23/3/2558
1 ด้วยรัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนด ณ รัฐอินโดนีเซีย    อ่าน 1,193
ประกาศเมื่อ 9/2/2558 สิ้นสุดประกาศ 20/2/2558

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
7 รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีกาศึกษา 2558    อ่าน 148
ประกาศเมื่อ 28/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 10/2/2558
6 การสมัครขรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558    อ่าน 466
ประกาศเมื่อ 27/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 30/4/2558
5 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558    อ่าน 213
ประกาศเมื่อ 27/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 31/3/2558
4 การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558    อ่าน 886
ประกาศเมื่อ 27/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 29/5/2558
3 ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559    อ่าน 250
ประกาศเมื่อ 23/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 9/4/2558
2 รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ) : ระดับปริญญาโท    อ่าน 262
ประกาศเมื่อ 13/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 15/2/2558
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี 2558    อ่าน 311
ประกาศเมื่อ 6/1/2558 สิ้นสุดประกาศ 16/1/2558